Na czym polega psychoterapia indywidualna i grupowa?

O tym, jak cennym wsparciem może okazać się psychoterapia Katowice, nie trzeba już chyba nikomu przypominać. Jeśli więc mielibyśmy wskazać zagadnienie, które domaga się poruszenia, z pewnością dotyczyłoby ono tego, czy lepszym rozwiązaniem będzie psychoterapia indywidualna Katowice, czy też spotkania w większej grupie.

Jakie są różnice między psychoterapią indywidualna a grupową?

Gabinet psychoterapii Katowice zwykle poleca swoim pacjentom zarówno psychoterapię indywidualną, jak i jej grupowy odpowiednik. Różnica nie dotyczy przy tym wyłącznie liczby osób, które biorą udział w kolejnych spotkaniach. Specyfiką terapii indywidualnej jest większy stopień orientacji na tak zwany historyczny aspekt osobowości.

Jeśli bardziej niż na historycznym, zależy nam na kontekście relacyjnym, psychoterapeuta Katowice z pewnością zasugeruje nam korzystanie ze wsparcia grupowego. O terapii grupowej mówi się też często, że jest bardziej atrakcyjna w ujęciu ekonomicznym.

Jak wygląda psychoterapia indywidualna i grupowa?

Wyjątkowość psychoterapii indywidualnej ma swoje źródło w bezpośrednim kontakcie terapeuty i jego klienta. Pozwala to na dogłębne przepracowanie wszystkich tych trudności, które odbijają się na życiu tego ostatniego. To właśnie mu terapeuta poświęca całą uwagę, na niego też zużywa całość swojej energii. Trudno dziwić się więc, że wielu zwolenników takiego rozwiązania wybiera je właśnie ze względu na jego skuteczność.

Grupy terapeutyczne są bardziej liczne. Mogą składać się nawet z kilkunastu osób. Wielu pacjentów utożsamia je z większym komfortem. Są jednak i tacy, którym psychoterapia grupowa w ogóle nie pomaga, bo nie pozwala na pokonanie wewnętrznych ograniczeń pozwalających na mówienie o sobie i swoich problemach.