Odwołanie w sprawie zadłużenia zawsze ma sens

Kiedy otrzymujemy nakaz zapłaty bądź nakaz stawienia się w sądzie, a jego nadawcą jest fundusz inwestycyjny zamknięty niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny, sprawa niemalże zawsze podlega rozpatrzeniu, a za sprawą kancelarii prawnej zajmującej się unieważnianiem takich spraw, można odwołać się i anulować całą sprawę. Nawet jeżeli faktycznie mamy kredyt w jednym z banków i otrzymujemy ponaglenia do zapłaty, zawsze możemy odwołać się od nakazu zapłaty z e-sądu bądź sądu w Lublinie.

Warto się odwoływać w sprawie

Kancelaria prawna, która ma już za sobą wiele takich spraw, wie jak działa sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty i co należy zrobić, aby skutecznie odwołać się od tego typu zarzutów. Mają oni bowiem własne techniki działania, czyhają na klientów którzy nie znają się na prawie i próbują wyegzekwować pieniądze nie do końca zgodnie z prawem. Jeżeli natomiast klient odwoła się od decyzji NSFIZ, zwykle powództwo zostaje całkowicie oddalone, albowiem Fundusz działa w sposób cykliczny i wysyła nakazy zapłaty sądowej swoim klientom.

Nakaz zapłaty z Sądu? Pomożemy ci go anulować

Jeżeli zatem jesteś klientem banku bądź innej instytucji finansowej, jeżeli niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty przysyła do ciebie pismo nakazu zapłaty konkretnej sumy pieniędzy, jedynym prawidłowym krokiem będzie zgłoszenie się do kancelarii prawnej. Dzięki pomocy specjalistów, którzy pracują w kancelarii, zostanie wysłane w trybie natychmiastowym odwołanie, a ono z kolei pomoże w pozbyciu się niewygodnego problemu z Funduszem.

Zwykle w takich sytuacjach sprawy z powództwa Funduszu podlegają oddaleniu, a klient otrzymuje zwrot pieniędzy na konto bądź pisemne oddalenie powództwa.