Zajęcie rachunku bankowego przez komornika

Często zdarza się, że do kancelarii prawnej zgłaszają się osoby, które nigdy nie miały żadnego zadłużenia i nie wiedzą, dlaczego na ich konto bankowe wszedł komornik. Dzieje się tak za sprawą NSFIZ, który często bezprawnie wszczyna postępowanie sądowe i komornicze, ale dzięki interwencji kancelarii prawnej, klienci odzyskują swoje pieniądze.

Nie posiadasz długu a dostałeś wezwanie z sądu?

Jeżeli zatem spotka nas sytuacja, gdy otrzymamy wezwanie z sądu bądź zgłosi się do nas komornik ze sprawą zadłużenia, a będzie ona wystawiona przez fundusz inwestycyjny zamknięty niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny, najprawdopodobniej sprawa została niesłusznie założona i należy ją właściwie anulować. W tym celu potrzebna jest pomoc prawna.

Wykonujemy wszystkie czynności przedsądowe, sadowe i odwoławcze, aby klient został pozbawiony niesłusznego zadłużenia, aby pismo sadowe zostało anulowane, a środki na koncie bankowym wróciły do jego właściciela. Pierwszym zadaniem kancelarii jest uchylenie klauzuli wykonalności, wtedy komornik przestaje działać na rzecz wcześniejszego zlecenia, a klient odzyskuje swoje pieniądze.

Zapoznamy się z aktami i pomożemy rozwiązać sprawę?

Jeżeli do ciebie również napisał sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty i posiadasz w dokumentach dług do spłacenia, ale stan faktyczny jest taki, że nigdy nie zaciągałeś żadnego zadłużenia, potrzebna Ci pomoc kancelarii prawnej. Z naszą pomocą niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty wycofa swoją sprawę bądź zgodnie z panującym prawem zrobi to sąd po zapoznaniu się z aktami i roszczeniami wyżej wskazanego Funduszu Inwestycyjnego. Już dziś zgłoś się do nas z problemem, a my pomożemy go rozwiązać i uwolnić od komornika bądź przegranej sprawy w sądzie.